Verantwoorde inkoop | Garnier
first fixed slider

Verantwoorde Inkoop

Tegen 2025 zal Garnier een positieve impact hebben op 800 gemeenschappen over de hele wereld, door nieuwe verantwoorde inkoopprogramma's te introduceren en bestaande te laten groeien.

Hoe helpt Garnier boeren?

Het verantwoorde inkoop-programma geeft mensen die normaal gesproken uitgesloten zijn van de arbeidsmarkt toegang tot werk en een duurzaam inkomen. We zijn toegewijd aan het implementeren van eerlijke handelspraktijken in de gehele toeleveringsketen, waarbij we boeren en arbeiders willen ondersteunen en versterken om hen te helpen hun inkomsten en bestaansmiddelen te verbeteren. We bieden ook trainingen om hun vaardigheden in de landbouw te verbeteren en hen de nieuwste kennis over biologische landbouw te geven.

Hoe helpt Garnier de lokale economie?

We vergemakkelijken de toegang tot gezondheidsdiensten of mechanismen voor welzijnsbescherming voor veel van de kleine bedrijven waar wij mee samenwerken. In 2019 stelde ons verantwoorde inkoop-programma 670 gemeenschappen met sociale of financiële uitdagingen in staat toegang te krijgen tot of het behouden van een baan en een eerlijk inkomen. We werken wereldwijd ook samen met NGO’s om gemeenschappen te versterken door middel van maatschappelijk verantwoorde inkoop-programma's.

eerlijk inkomen van Sheaboter

Een duurzaam en eerlijk inkomen van Sheaboter

Sheaboter, ook wel karitéboter, wordt gewonnen uit de noot van de Sheaboom, gevonden in Afrika ten zuiden van de Sahara. De Sheaboter die wordt gebruikt in Garnier producten is afkomstig van een duurzame bron in Burkino Faso. In Burkino Faso wordt het verzamelen van shea-noten traditioneel gedaan door vrouwen. Ze verzamelen het fruit en verwijderen het vruchtvlees om de noten eruit te halen, die vervolgens worden gekookt, in de zon gedroogd en gekraakt. Daarna drogen ze de shea-zaden in de zon en verkopen ze deze uiteindelijk via coöperaties. Dit West-Afrikaanse land, waar een derde van de mensen onder de armoedegrens leeft, heeft een van de grootste shea-boombossen ter wereld. Ons inkoopprogramma heeft drie hoofddoelstellingen :

• Om redelijk direct inkomen te verschaffen, zonder tussenpersonen, aan de Shea-noot verzamelaars
• Om lokaal waarde te creëren door middel van trainingen over de beste praktijken bij het verzamelen en verwerken.
• Om het milieu te beschermen door het behoud van Shea-bomen. Dit doen we door het gebruik van verbeterde kooktoestellen om ontbossing te verminderen als gevolg van brandhoutverbruik voor de verwerking van noten.

Behoud van karitébomen

Dit programma is ontwikkeld in samenwerking met Olvea Burkina Faso, een Frans bedrijf dat Sheaboter heeft geproduceerd in overeenstemming met Ethical Bio Trade-normen. Deze aanpak zorgt ervoor dat de verzamelaars die hun krachten hebben gebundeld in coöperaties’ commerciële kansen, een eerlijke en transparante vergoeding en de capaciteiten krijgen die nodig zijn voor de kwaliteit van de karité-noot. Het Zweedse bedrijf AAK, wereldleider op het gebied van van Shea afgeleide ingrediënten, heeft ook deel uitgemaakt van deze verbintenis. Het bedrijf heeft zijn aankoopprocessen herzien, contracten getekend met producentencoöperaties, prijzen boven de markt vastgesteld en inzamelingsprotocollen opgesteld om middelen te beschermen. Via het programma heeft Garnier 6000 vrouwen in Burkina Faso geholpen.

Ontdek enkele van onze belangrijkste producten die verrijkt zijn met karitéboter.

Behoud van karitébomen
Arganolie uit Marokko

Arganolie uit Marokko

De arganboom is een inheemse boomsoort in het zuiden van Marokko. De arganboom wordt grotendeels gevonden op de Souss vlakte. Deze vlakte is het op één na grootste bossenecosysteem in Marokko en fungeert als een natuurlijke barrière tegen de uitbreiding van de woestijn. Arganolie wordt geëxtraheerd uit de fruitzaden en bladeren die met de hand geplukt worden door vrouwen uit het lokale en omgelegen gebied. Deze worden vervolgens verwerkt in de lokale productie en preparatie-bedrijfjes.

Duurzame bevoorrading

De arganolie die wordt gebruikt in Garnier producten komt van een duurzame bron, dichtbij Tioute. Sinds 2008, is er een bondgennootschap ontstaan tussen de leverancier BASF en de lokale NGO Yamana om zo te garanderen dat de lokale bedrijfjes een eerlijke beloning, een eerlijke prijs en capaciteitsvergroting krijgen aangeboden, door middel van het duurzame gebruik van natuurlijke grondstoffen. Yamana werkt nauw samen met de Targanine medewerkers, die niet alleen een baan aangeboden krijgen, maar ook gedeelde zeggenschap om zo de inmiddels werkzame Berber vrouwen een sterkere positie te bieden.

Het programma heeft aan de algehele economie en sociale ontwikkeling van het gebied bijgedragen. Vrouwen hebben meer financiële autonomie, een versterkte invloedspositie en een verbeterde sociale status. De arbeidsvoorwaarden zijn verbeterd, net zoals de toegang tot gezondheidszorg. Daarnaast is het analfabetisme afgenomen.

Duurzame bevoorrading


Krijg een volledig beeld door ons duurzaamheidsrapport 2021 te downloaden