Garnier zet zich in voor Duurzame Energie | Garnier
first fixed slider

Meer duurzame energie 

Sinds 2005 hebben onze fabrieken en distributiecentra het waterverbruik met 45% verminderd en de CO2-uitstoot met 72% verlaagd. Tegen 2025 zullen 100% van onze fabrieken CO2-neutraal zijn.

Hoe vermindert Garnier de CO2-uitstoot?

Alle industriële locaties hebben continu gewerkt aan het verlagen van de koolstofemissies. Dit is bewerkstelligd door de energie-efficiëntie te verhogen dankzij een beter ontwerp en isolatie van gebouwen. Daarnaast is er gebruik gemaakt van energie-efficiënte technologieën bij industriële processen en is er lokaal meer hernieuwbare energie betrokken.

Deze inspanningen hebben ertoe geleid dat we onze ecologische voetafdruk tussen 2005 en 2019 met 72% hebben verminderd. Ons doel is dat al onze bedrijventerreinen tegen 2025 klimaatneutraal zijn. Dat doen we door gebruik te maken van de meest geschikte technologieën voor elke locatie, waaronder vergisting, zonnepanelen, biomassa en windernergie.

Hoe vermindert Garnier de CO2-uitstoot?

Alle industriële locaties hebben continu gewerkt aan het verlagen van de koolstofemissies. Dit is bewerkstelligd door de energie-efficiëntie te verhogen dankzij een beter ontwerp en isolatie van gebouwen. Daarnaast is er gebruik gemaakt van energie-efficiënte technologieën bij industriële processen en is er lokaal meer hernieuwbare energie betrokken.

Deze inspanningen hebben ertoe geleid dat we onze ecologische voetafdruk tussen 2005 en 2019 met 72% hebben verminderd. Ons doel is dat al onze bedrijventerreinen tegen 2025 klimaatneutraal zijn. Dat doen we door gebruik te maken van de meest geschikte technologieën voor elke locatie, waaronder vergisting, zonnepanelen, biomassa en windernergie.

Wat beschouwt Garnier als een duurzame fabriek?

Een duurzame fabriek is er een die hernieuwbare energie gebruikt en CO2-neutraal is.

Hoe vermindert Garnier het waterverbruik?

Garnier heroverweegt het watergebruik op zijn locaties om het industrieel waterverbruik aanzienlijk te verminderen. Momenteel hebben we al drie ‘waterloop’–fabrieken, waar 100% van het industriële watergebruik (bijvoorbeeld voor reiniging en koeling) herbehandeld, gerecycled of hergebruikt is. We hebben zodoende geen vers water meer nodig voor deze processen en zo wordt dus het watergebruik aanzienlijk verminderd.

Door het behandelen en hergebruiken van water van hoge kwaliteit in een interne kringloop zijn wij in staat geweest om onze waterconsumptie en de ecologische impact van onze fabrieken te reduceren. De drie ‘ waterloop’–fabrieken hebben al meer dan 8 miljoen liter water bespaard in 2019 vergeleken met 2018 en inspireren vele andere fabrieken die dit voorbeeld volgen.


Krijg een volledig beeld door ons duurzaamheidsrapport 2021 te downloaden