Garnier zet zich in voor Plastic Vervuiling | Garnier
first fixed slider

Actie om plastic vervuiling tegen te gaan

Garnier werkt samen met twee NGO’s (Niet-Gouvernementele Organisaties) om zowel de ecologische als sociale impact van plastic vervuiling te helpen verbeteren: Ocean Conservancy en Plastics For Change.

Welke maatregelen zal Garnier ondernemen om plasticvervuiling tegen te gaan?

Om een positieve impact te hebben op het milieu, werken we samen met Ocean Conservancy, een NGO die al meer dan 30 jaar het tij voor plastic in de oceaan wil keren. Als onderdeel hiervan doet Garnier mee met Ocean Conservancy’s jaarlijkse International Coastal Clean-up, ’s werelds grootste eendaagse vrijwilligersinspanning om oceaanplastic te bestrijden.

Daarnaast werken we ook samen met de NGO Plastics for Change om de sociale impact van plastic vervuiling te helpen bestrijden. Plastics for Change (PFC) is een bedrijf met winstoogmerk dat in samenwerking met hun non-profitorganisatie, The PFC foundation, prijsstabiliteit en toegang tot de globale markt wil bewerkstelligen voor afvalzoekers. Plastic For Change wil zo helpen om zwervend afval te transformeren in een bron voor positieve verandering.

Wat is plastic vervuiling?

Plastic vervuiling is de afgelopen decennnia een urgente uitdaging geworden. Tegenwoordig wordt er jaarlijks meer dan 350 miljoen ton plastic geproduceerd en wordt slechts 20% van het plastic afval wereldwijd gerecycled. De rest wordt afval en vervuilt onze omgeving. Plastic vervuiling is schadelijk voor de natuur, onze natuurlijke ecosystemen en draagt zodoende bij aan klimaatverandering.

Hoe komt plastic in de oceaan?

Plasticvervuiling in onze oceanen wordt grotendeels veroorzaakt wanneer mensen niet de mogelijkheid hebben om hun afval op een verantwoorde manier weg te kunnen gooien. In plaats daarvan komt het plastic afval vaak in lokale rivieren terecht en uiteindelijk in de oceanen. De kern van het probleem is plasticvervuiling die wordt veroorzaakt door bedrijfsmodellen die verpakkingen voor eenmalig gebruik ondersteunen; slecht afvalbeheer waardoor plastic in de natuur komt; en een logistieke keten die op dit moment vijf keer zoveel virgin plastic produceert ten opzichte van de productie van gerecycled plastic.

Het Green Beauty-Initiatief van Garnier is een end-to-end benadering van duurzaamheid die als doel heeft elke fase van de waardeketen van Garnier te transformeren en zo de impact op het milieu te verminderen of in zijn geheel te stoppen op gebieden zoals plastic en verpakkingen.

Wat zijn de effecten van plastic in de oceaan?

Meer dan 800 soorten zeedieren worden aangetast door plastic vervuiling, hetzij door inslikken, verstrikt raken of chemische besmetting. Het is de doodsoorzaak van miljoenen zeevogels en zeezoogdieren. Sommige diersoorten staan zelfs op de rand van uitsterven als gevolg van plastic oceaanvervuiling. De consumptie van plastic door zeedieren veroorzaakt gezondheidsproblemen die zich in de voedselketen verspreiden naar grotere zeedieren en uiteindelijk naar de mensen die ze eten.

Waarom Ocean Conservancy?

Sinds 1986 hebben Ocean Conservancy en haar vrijwilligers meer dan 136.000 ton afval verzameld door middel van hun internationale kustopruimingen en het schoonmaken van vervuilde stranden en waterwegen wereldwijd.

Op 21 september 2019 sloten Garnier-teams over de hele wereld zich met trots aan bij Ocean Conservancy voor de International Coastal Cleanup Day, om oceaanplastic te bestrijden. Samen werd wereldwijd 6 ton afval verwijderd van stranden en waterwegen.

VISIT OCEAN CONSERVANCY

Plastics for Change

Dit jaar hebben we onze krachten gebundeld met Plastics For Change om de holistische ontwikkeling van afvalverzamelaars te ondersteunen en om oceaangebonden plastic in India te voorkomen.

VISIT PLASTICS FOR CHANGE


Krijg een volledig beeld door ons duurzaamheidsrapport 2021 te downloaden